Article 5

ЕКСПЕРТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ

Днес финансовия свят, посредством средствата за масова информация и специализираните инвестиционни издания, представя на читателя множество новини, събития и мнения завоалирани като икономически анализ. Те обаче нямат за цел нито обучението на техния читател, нито техния инвестиционен доход, а “пробутването” на ценни книжа, като по този начин те взимат своите комисиони и правят своите печалби. Само най-опитните и най-начетени инвеститори, най-вече тези, които мислят самостоятелно, търсят алтернативни източници на професионален инвестиционен съвет. От море от аналитици, някои фундаментални, а други технически, както и всевъзможни “експерти”, гео-политици и подобни, единствено аналитиците последователи на Австрийската Школа по икономика имат правилно разбиране и интерпретация за текущото развитие на икономиката и правят компетентни и добре обосновани финансови прогнози. Те вече доказват своето превъзходство десетилетие след десетилетие и техния анализ и тяхното мислене е добило мистични пропорции. Съществуват не малко експерти по света, които се представят за този тип аналитици, макар и всъщност да си нямат никакво понятие от материята. Днес е просто “модерно” да си възпитаник на Австрийската Школа.

Целта на нашата статия е да представим на един по-широк кръг читатели, както и на професионалния инвеститор и на професионалния инвестиционен мениджър, кои според нас са трите най-крупни експерта в областта на инвестиционния анализ, които споделят със своите читатели честно и откровено своите мисли и своя анализ. Трябва да наблегнем веднага, че това не са академични икономисти, а финансови аналитици, които реално инвестират десетки милиони долари въз основа на своя анализ. Убедени сме, че читателя който се запознае с тяхната работа ще има един всеобхватен поглед върху икономическите и инвестиционните проблеми в света. Най-важното обаче е, че тези експерти постоянно изпъстрят анализа си с аргументи и обяснения, тъй щото техния читател има възможност да се самообразова, при това без да се налага да преминава класическите трудове на Австрийската Школа. Именно в това се състои ценността на тези автори, а не в това че биха дали своята прогноза за долар— дали ще се качва или ще пада, макар че нито един от тях не ще се посвени да ви каже мнението си по въпроса.

Когато става дума за всеобхватен анализ на американската икономика, Джим Пуплава изпъква като гигант на икономическия анализ. Неговия сайт, www.financialsense.com, по всеобщо мнение е един от най-добрите за фундаментален икономически анализ, както и за множество инвестиционни теми, като например енергетика, ценни метали, природни ресурси и пр.

Серията му “Финaнсова Криза” (Financial Storm Series) представлява отлична демонстрация за приложение на Австрийския анализ в областта на икономиката и инвестициите. Щателно изследване на финансово-икономическите му прогнози от последните 20 години демонстрира убедително, че Джим Пуплава систематично предрича ключови събития във финансовите пазари и фундаментални промени в тенденциите на инвестиционните теми. Не по-малко важна е възможността на читателя да осъзнае защо разбирането на общите макроикономически проблеми дава на аналитика сериозно предимство във финансовия анализ.

Неговото радио предаване, Financial Sense Newshour, дава задълбочен анализ на икономиката и на финансовите пазари. Всяка седмица той интервюира известни експерти в света, автори на книги и инвестиционни мениджъри. Ние открито признаваме, че тези интервюта са били за нас много образователни и са оказали особено влияние за формирането на нашите възгледи за съвременния свят и икономика. Затова и насърчаваме читателя да изучи финансовата серия “Financial Storm”, както и да прослуша архива с всички интервюта. Разбира се, това би изисквало огромно усилие, но то определено си заслужава.

Днес Джим Пуплава има някои ключови разбирания за модерните пазари, които все още се признават като такива от съвсем ограничено малцинство в инвестиционните кръгове, като времето вероятно ще докаже че той наистина е прав. Казано с други думи, той прониква в материята значително по-дълбоко от останалите “експерти” и затова той заслужава да бъде признат за един от колосите в инвестиционния анализ.

Когато става въпрос за американските финансови и кредитни пазари, най-добрия аналитик на нашето съвремие е Дъг Ноланд (Doug Noland). Неговия анализ се фокусира в сърцето на икономиката—кредитната система. Единствено чрез разбиране на кредитната система може да се разберат всички съвременни финансови пазари—за валути, за акции, за облигации, за ценни метали, за природни ресурси и пр. Трудовете му се публикуват под рубриката “Credit Bubble Bulletin”, www.prudentbear.com. Ние насърчаваме читателя да прочете внимателно архива му от последните няколко години. Българският читател ще намери това за особено важно и актуално, тъй като кредитната система в България расте с катастрофални темпове, според някои официални източници дори над 50%, и това неминуемо ще доведе до финансови катаклизми в българската икономика в едно недалечно бъдеще. Тази серия би дала на читателя задълбочено разбиране защо това ще се случи и кои са механизмите задвижващи един подобен срив… Освен това, ние препоръчваме читателя да изгради навика да чете неговите публикации всеки петък за да има усещане за развитието на кредита в САЩ и света.

Когато става въпрос за анализа на световната икономика и за общи икономически тенденции в света, без значение дали става дума за Китай, Аржентина, Бразилия, Русия или Германия, днес Марк Фейбър (Marc Faber), www.gloomboomdoom.com, е просто казано най-добрият експерт в света. Неговите феноменални познания в областта на световната и икономическата история, както и завидна експертиза в областта на модерния и австрийския икономикс, му дават възможност да гледа на света като на един интегриран организъм и да разпознае сменящи се тенденции далеч преди своите колеги “експерти”. Ние горещо препоръчваме книгата му “Tomorrow’s Gold”, която заслужено получава титлата за най-добра инвестиционна книга на този 21 Век, тоест за най-добрата инвестиционна книга излязла през последните четири години. [Отваряйки темата за книги, ние споделяме намерението си, да напишем отделна статия за някои от най-добрите инвестиционни книги които са излезли през последните 5-10 години, тъй щото да спестим на читателя лутането в областта, както и разходите по набиране на подобен сорт книги.]

Ние добре знаем, че на този свят има много други крупни експерти в областта, но е важно да се разбере поставената ни цел: да ограничим избора на експерти до минимум, тъй щото читателя да концентрира усилията си върху двама-трима души. От собствен опит знаем, че е крайно неуместно да предоставим на читателя един дълъг лист с имена, без да има едно по-добро разбиране за това кой какъв е и с какво се занимава. Нашата цел бе по-скоро противоположната: от един дълъг списък с почти 100 души, да направим ограничен списък от трима—една доста трудна и рискована задача, съдейки от десетките критични е-мейли, с които бяхме отрупани след като публикувахме настоящата статия в оригинал на английски език преди няколко месеца.

За българския читател на тази статия имаме накрая едно специално напътствие. Ние категорично насърчаваме тези, които се интересуват от областта на финансите и инвестициите, да инвестират агресивно в своя английски език. Времето вероятно ще докаже, че това е една от най-добрите инвестиции, които те са направили в живота си. Несъмнено това е вече пределно ясно на всеки в областта, но ние смятаме че едно подобно повтаряне не би било излишно и няма да обиди никого.

Нашата тема преплете инвестиционния анализ с Австрийската Школа по икономика. Що се отнася до Австрийската Школа, ние препоръчваме www.mises.org, където читателя може да намери хиляди статии и пълното съдържание на десетки книги. Класическият труд описващ възгледите на тази Школа е написан от Мъри Ротбард, Човек, Икономика, Държава (Murray Rothbard, Man, Economy, and State). Това е една от малкото книги, която всеки който има сериозни намерения в областта на икономиката, финансите или инвестициите трябва да прочете. Всеки може да си я свали безплатно от www.mises.org.

Д-р Красимир Петров

Leave a Reply