Article 8

Инфлация и Кредит – Анализ и Прогнози

Част 2 – Анализ на Инфлацията в САЩ

Красимир Петров, Ph. D. (Ohio State University)

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА

Инфлационно-дефлационния дебат продължава разгорещено в международната финансова и инвестиционна литература. Всеки ден излизат публикации разискващи въпроса дали инфлацията в САЩ ще продължи или ще надделее дефлацията. Днес условията в САЩ са подобни на тези от края на 1920-те години, когато брутното количество от дългове които САЩ е акумулирал надхвърля 300% от брутния национален продукт. Смазващите дългове в американската икономика имат подчертан дефлационен ефект, тъй като изплащането на тези дългове намалява паричното предлагане. Нека да напомним, че нарастването на кредита в една икономика води до нарастване на паричната маса и има инфлационен ефект. Рано или късно това води до всеобщо нарастване на цените в икономиката и обезценяване (девалвация) на валутата. Обратното, изплащането на дълговете води до намаляване на кредита и има дефлационен ефект, което води до падащи цени и покачване (ревалоризация) на валутата.

Ние веднага се съгласяваме с един от съвременните колосите на икономическия и инвестиционния анализ, Джим Пуплава, че най-важната част от стратегията на всеки глобален инвеститор за предстоящото десетилетие е точния анализ и точната прогноза на развитието на инфлацията в САЩ. В дефлационна среда, правилната стратегия за инвестиране е валута в брои (кеш) и държавни облигации. Такива са били условията по време на Великата Депресия от 1930-те години, когато паричната маса намалява, цените падат и всичко губи стойността си. Тогава цените на жилищата падат около 70% и разоряват повечето американски семейства с жилищни ипотеки. Обаче, в условията на инфлация същите тези инвестиции са просто пагубни—инфлацията изяжда бързо и безвъзмездно стойността и на парите и на облигациите.

Казано по общо, правилните стратегии за инвестиране в условията на инфлация и дефлация са взаимнопротивоположни. Правилната стратегия в едната среда се оказва катастрофална в другата и обратно. Затова правилната прогноза за предстоящата инфлация в една икономика е от жизнено значение за избиране на подходяща инвестиционна стратегия. За тези в САЩ, значението на това е очевидно. За тези извън САЩ, това е важно когато имат инвестиции в САЩ (акции, облигации и пр.) или когато имат валута в долари. Изобщо, ако долара ще продължава да пада, добре би било да знаем това.

Нашата цел е да направим анализ и прогноза на инфлацията в САЩ. За целта прилагаме критерия за състоянието на инфлацията в САЩ и отчитаме текущия стадий на инфлация. Накрая правим обоснована прогноза за бъдещите инфлационни тенденции в САЩ, подходящата инвестиционна стратегия и бъдещето на долара от инфлационна гледна точка. Българският читател ще се облагодетелства от разбиране на природата на нарастващите цени на жилищата в САЩ и България.

АНАЛИЗ НА ИНФЛАЦИЯТА

Напомняме, че качествено разграничаваме три последователни стадия на инфлационния процес. За простота, ние ги означихме като (1) ниска инфлация (2) висока инфлация (3) хиперинфлация. Дефинирахме инфлацията като “ниска” когато потребителските цени растат по-бавно от паричното предлагане, а като “висока” когато потребителските цени растат по-бързо от паричното предлагане. Хиперинфлацията се характеризира със стремителен растеж на цените, бързото обезценяване на парите и в крайна сметка води до гибел на валутата, която в последствие се заменя с друга, и инфлационния цикъл започва отново.

В общи линии, потребителските цени в САЩ за последните 12 месеца са пораснали около 2.7%. Годишната инфлация за 3, 6, 9 месечни периоди, както и за 1-3 годишен период е от порядъка на 1-3%. Някои от по-агресивните мерки за инфлацията са от порядъка на 5-7%. По специално, по данни от бюрото на труда, CPI (All Urban Consumers) през Януари 2001 е 175.1, а през Януари 2004 е 185.2. Това прави 3-годишен растеж от 5.8% с годишно темпо от 1.9%.

В същото време, растежа на паричното предлагане, измервано чрез широката мярка М3, е от порядъка на 7-8% годишно. По данни от Федералния Резерв за гореупоменатия 3 госишен период, паричното предлагане е нараснало от 7.25 билиона долара на 8.9 билиона долара. Растежа за три години е общо 23%, което се равнява на годишен растеж от 7.1%.

При тези обстоятелства, можем да заключим, че за периода 2001-2004 потребителските цени растат по-бавно (1.9%) отколкото паричното предлагане (5.8%), тоест, инфлацията у САЩ е все още ниска.

Необходимо е да направим някои важни обяснителни бележки. Първо, избора на периода от Януари 2001 до Януари 2004 бе направен за улеснение в изчисленията и за улеснение на читателя. Дали периода ще започне малко по-рано или малко по-късно, както и дали ще е малко по-дълъг или малко по-къс, в общи линии няма никакво значение за крайния резултат. Второ, има няколко разновидности на коефициента за потребителската кошница, тоест има няколко разновидности на тази кошница, и нашия анализ не се променя съществено от избора на тази кошница. Трето, наскоро публикувания щателен и авторитетен анализ от Питър Уилиамс преценява, че потребителската кошница предлагана от правителството подценява покачването в истинската кошница с 2.7% годишно. Отчитайки дори това, нашите основни заключения остават в сила.

Заключението ни се подкрепя от множество наблюдения, преди всичко от редица изказвания на висши служители в правителството, политици, Уолстрийт и финансови анализатори. Още по-важна е необезпокоеността на самите потребители от покачването на цените. При все това, те не са угрижени около падането на долара на международните пазари. Потребителят днес се вайка около покачването на цените на бензина и на жилищата в САЩ.

През последните години в САЩ има интимна връзка между покачващото се  паричното предлагане и покачващите се цени на имотите. Разбира се, такава връзка има във всяка пазарна икономика, включително и България. Предвид очакваното обезценяване на парите, потребителя в САЩ се опитва да ги вложи в средства които не губят стойността си или поне които имат стабилна стойност. Това представлява де-факто “бягство от пари”, за което говорихме в предната част, или по-друг начин казано, “бягство към недвижими имоти”. Това също така обяснява и защо кошницата от потребителски цени расте по-бавно от паричното предлагане, а именно че голямата част от новото парично предлагане създадено под формата на кредит се поглъща от жилищата и все още не се е разпостранило широко сред всички потребителски стоки. Така е и в България.

Тоест, ако държавата обезценява парите чрез инфлация, то потребителя противодейства чрез “инвестиране” в жилища. Тази интимна връзка между инфлация и покачване на цените на жилищата е добре установена в инфлационната литература. Ние препоръчваме на нашия читател да намери по Интернета (www.mises.org) статията “Ваймар и Уолстрийт” на моя приятел и добър експерт в областта на инфлацията Робърт Блумен. Ние наблегнахме в анализа ни върху тази връзка именно защото тя има пряко отношение с Българската действителност днес. Цените на нашите имоти се покачват стремително нагоре по същата причина както и в САЩ—инфлация чрез кредит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инфлацията в САЩ понастоящем е все още ниска. При тези обстоятелства, потребителя разумно се ориентира към недвижими имоти преди парите му да са се обезценили. Предвид облагите които правителството извлича следствие на инфлацията, може да се очаква със сигурност, че правителството на САЩ ще продължи да преследва инфлационната си политика. Заимствайки от историята, можем да очакваме ниската инфлация да продължи още 2-4 години, след което етапа на висока инфлация да продължи от своя страна още 3-5 годни. Това означава, че долара ще продължава да се обезценява и да пада на международните пазари. В рамките на дебата за инфлация или дефлация, ние не обосновахме, че дефлация няма да има, а поддържаме тезата че през идните 5-8 години в САЩ ще има инфлация, па макар и след това евентуално да има дефлация. При тези обстоятелства, разумния избор на инвеститора е да предприеме инфлационна стратегия. Както ще видим във следващата част, това е правилната стратегия и за българина.

Leave a Reply